ASMR FRUITS RICE CAKE, GREEN BUBBLE TEA, STRAWBERRY TTEOK, 과일화과자, 딸기찹쌀떡, 녹차버블티 만들기 먹방 EATING MUKBANG

0
27🌈 오늘 준비한 음식은 우유크림이 가득 들어있는 딸기 찹쌀떡, 녹차 찹쌀떡 그리고 한국에서 제작한 수제 과일 화과자(수박🍉,레몬🍋,오렌지🍊,사과🍎,멜론🍈,복숭아🍑)입니다! 거기에 잘 어울리는 쌉싸름한 녹차라떼 버블티도 직접 만들어봤어요!

🌈ASMR MUKBANG) STRAWBERRY, CHOCO GREAN TEA CHAPSSALTTEOK(RICECAKE), FRUITS TTEOK, TAPIOCA PEARL(BOBA) RECIPE NO TALKING EATING SOUNDS

🌈Help others by translating the English caption of this video into your own language

🌈 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ

Nguồn: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org

Xem thêm bài viết khác: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/meo-vat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here