ASMR FRUITS RICE CAKE, GREEN BUBBLE TEA, STRAWBERRY TTEOK, 과일화과자, 딸기찹쌀떡, 녹차버블티 만들기 먹방 EATING MUKBANG

0
55? 오늘 준비한 음식은 우유크림이 가득 들어있는 딸기 찹쌀떡, 녹차 찹쌀떡 그리고 한국에서 제작한 수제 과일 화과자(수박?,레몬?,오렌지?,사과?,멜론?,복숭아?)입니다! 거기에 잘 어울리는 쌉싸름한 녹차라떼 버블티도 직접 만들어봤어요!

?ASMR MUKBANG) STRAWBERRY, CHOCO GREAN TEA CHAPSSALTTEOK(RICECAKE), FRUITS TTEOK, TAPIOCA PEARL(BOBA) RECIPE NO TALKING EATING SOUNDS

?Help others by translating the English caption of this video into your own language

? 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ

Nguồn: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org

Xem thêm bài viết khác: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/meo-vat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here