Chương 6 – Bài 1: Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) trong C#

2
13.NET hỗ trợ cho chúng ta một kiễu dữ liệu gần như class nhưng có một số khác biệt mà người lập trình cần cẩn thận để sử dụng cho đúng mục đích. Video sẽ giúp các bạn tìm hiểu về struct và phân biệt với class một cách rõ ràng.

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

2 COMMENTS

  1. Rõ ràng chú vẫn còn hoạt động và xuất hiện trên cộng đồng mạng Dương Vũ à. A bảo chú liên lạc với anh mà sao không thấy nhỉ? Chú giận a chuyện gì vậy? Đã là anh em với nhau mà chú không nói không rằng với anh thì buồn lắm. Số của anh là 0938384949

  2. Một đặc điểm nữa trong hàm khởi tạo là không được phép gọi bất kỳ một hàm nào của struct đó chừng nào các biến của struct được khởi tạo xong. Ngoài ra, vì Struct không cho kế thừa nên một loạt từ khóa không còn được sử dụng hoặc có ý nghĩa khác đi so với class. Ví dụ this (ý nghĩa thay đổi), sealed/override… (không được sử dụng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here