Chương 9 – Bài 1: Demo Hashtable (bảng băm)

4
29Chúng ta đã làm quen với ArrayList, một dạng tập hợp mà mỗi phần tử được truy xuất thông qua chỉ số (index) bắt đầu từ 0 -> 9. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ta muốn truy xuất phần tử thông qua một giá trị nào đó mà không phải là chỉ số thì ArrayList
không thể đáp ứng. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu các bạn cách giải quyết trường hợp trên thông qua Hashtable và ví dụ dựa trên chương trình từ điển.

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here