Dùng Hashset để lấy chuỗi duy nhất trong mảng string

0
27Trong C# nâng cao vòng lặp foreach rất hữu ích đối với những người đang học C# và Hashset cũng rất ữu ích đồi với việc lưu trữ một mảng mà không trùng lặp.

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here