Hướng dẫn làm tên phụ ký tự đặc biệt trên Facebook

0
40B1 : Fake ip Tây Ban Nha- ngôn ngữ Tây Ban Nha. B2 : vào phần thêm tên phụ B3 : vào link này : : viết tên lên rồi coppy tên muốn …

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here