Lập trình C/C++ – Bài 1: Giới thiệu C/C++ và cài đặt DEV C++

1
24Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C/C++ và công cụ Dev C++.
Video chủ yếu nói về 03 phần:
– Giới thiệu C/C++
– Cài đặt và download Dev C++
– Các cấu trúc cơ bản của một chương trình C/C++

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here