NNLT C# – Thực hành – QL sinh viên bằng winform

17
11Chương trình đơn giản quản lý sinh viên bằng winform
Ngôn ngữ lập trình C# – Thực hành – lập trình hướng đối tượng, class, hàm tạo, hàm truy cập, biến đối, collection, kế thừa

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

17 COMMENTS

 1. Thầy ơi, khi sử dụng listView kết nối sql thì làm sao để thêm cột số thứ tự để nó tự động tăng khi thêm dữ liệu mới v ạ

 2. save thông tin vô file txt, rồi khi mở lên tự load thông tin lưu trong txt ra table, như nào nữa ạ

 3. anh ơi với c++ mà e muốn lấy dữ liệu từ winform đổ xuống class thì phải làm thế nào ạ . vd như nhập a và b từ form , sau đó a, b xuống class thực hiện công thức a+b , rồi đưa kết quả ra form

 4. Anh ơi chỗ dataGridView nó bị lỗi thế này
  A first chance exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in QLNN.exe

  Additional information: Object reference not set to an instance of an object.

  If there is a handler for this exception, the program may be safely continued.
  thì sửa ntn vậy ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here