(Sáu cõi) Luân Hồi là gì? || Tìm Hiểu Đạo Phật & 84000 Pháp Môn Tu

0
35LỤC ĐẠO
(Sáu cõi luân hồi)

Luân hồi (trong Phật giáo còn gọi là ” Vòng luân hồi” hay ” Bánh xe luân hồi”) (zh. 輪迴, sa., pi. saṃsāra, bo. `khor ba འཁོར་བ་), nguyên nghĩa Phạn ngữ là “lang thang, trôi nổi” theo ngữ căn sam-√sṛ, có khi được gọi là Hữu luân (zh. 有輪), vòng sinh tử, hoặc giản đơn là Sinh tử (zh. 生死). Thuật ngữ này chỉ những lần đầu thai tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn.

NGUYÊN NHÂN

Theo Phật giáo, nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là tam độc, gồm có:
– tham ái (sa. tṛṣṇā),
– sân (sa. dveśa) và
– si (sa. moha, hoặc vô minh, sa. avidyā).

Tùy vào nghiệp của chúng sinh đã tạo trong quá khứ mà chúng sinh đó sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi: trời, thần (a-tu-la), người, súc sinh, quỷ đói (ngạ quỷ), địa ngục. Trong Đại thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn.

ĐẶC ĐIỂM

Sau khi tái sinh, phần lớn các chúng sinh sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước đó. Các chúng sinh sẽ có một cuộc đời mới. Việc chúng sinh sẽ tái sinh vào cõi nào sau khi chết có thể dự đoán được nếu quan sát cận tử nghiệp của chúng sinh đó.

Cội nguồn của luân hồi từ đâu, loài hữu tình có từ bao giờ…, những câu hỏi này đã được nhiều người nêu lên nhưng Phật tuyệt đối không trả lời những sự thắc mắc vô bổ này vì theo Phật, chúng chẳng giúp ích gì trên con đường tu tập. Niết-bàn, sự giải thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện trong kiếp làm người, trong tất cả con đường tái sinh khác chúng sinh không thể đạt Bồ-đề vì không có đủ khả năng nhận thức được yếu tố chính của luân hồi, đó là tham và vô minh. Muốn thoát khỏi luân hồi thì cần phải dứt được nghiệp chướng do dục giới mang lại; muốn thoát khỏi nó, theo Phật, chỉ có con đường bát chính đạo mới dẫn con người đến cõi niết bàn.

SỰ TIẾP NỐI CỦA NGHIỆP THIỆN & QUẢ BÁO

Trong hầu hết các tôn giáo Ấn Độ, đời sống không được xem như bắt đầu với việc sinh và chấm dứt với sự chết, nhưng như là một sự hiện hữu tương tục trong đời sống hiện tại của cơ thể và mở rộng vượt xa hơn nữa với quá khứ và tương lai. Bản chất của những hành động xảy ra trong phạm vi một kiếp sống (tốt hay xấu) quyết định số phận tương lai của mỗi chúng sinh. Luân hồi được liên kết gần gũi với ý tưởng tái sinh, nhưng chủ yếu liên hệ đến điều kiện của đời sống, và kinh nghiệm của sự sống.

CÁCH NHẬN BIẾT NGHIỆP QUẢ

Trong Đạo Phật, vào thời điểm sắp chết, tâm thức (thức của những giác quan khác nhau, chẳng hạn như nhãn thức, nhĩ thức,…) hoạt động như hạt giống cho sự sản sinh một tâm thức mới trong một cấu trúc sinh học mới, dẫn đến ý chí thúc đẩy tại thời điểm của cái chết (là điều tự chúng tiêm nhiễm bởi những sự thúc đẩy của ý chí kiếp trước).

SÁU CÕI LUÂN HỒI

Sáu cõi luân hồi (tiếng Phạn: Kamadhatu) là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. 6 cõi luân hồi bao gồm:

1. Cõi trời (tiếng Phạn: deva)
2. Cõi thần (A Tu La) (tiếng Phạn: asura)
3. Cõi người (tiếng Phạn: manussa)
4. Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni)
5. Cõi ngạ quỷ (tiếng Phạn: petta)
6. Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).

Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường, chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong 6 cõi này. Còn những chúng sinh đã chứng quả A-la-hán thì sẽ không phải luân hồi sau khi chết nữa.

Xem nguồn:
Luân hồi:
Sáu cõi luân hồi:

———————————————————————–
Nếu thấy thông tin chúng tôi cung cấp bổ ích:
Xin quý vị hoan hỷ like, subcribe và share ủng hộ kênh để chúng tôi có kinh phí thực hiện các cuộc nghiên cứu tìm hiểu và tổng hợp cho những thông tin sắp đến.
Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đăng ký ngay:
————————————————————————
Nơi quý vị và các bạn có thể tìm kiếm những điều thú vị từ cuộc sống.

Nguồn: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org

Xem thêm bài viết khác: https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/meo-vat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here