Ship COD là gì? Test máy cực kỹ, không thích trả máy?

0
39COD là viết tắt của từ tiếng Anh “Cash On Delivery”, dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là giao hàng thu tiền hộ, tức là người mua hàng sẽ trả tiền ngay…

Nguồn:https://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here