Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm mới nhất cho đảng viên

2
27

Hàng năm đảng viên sẽ phải làm một bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cho mình. Đây chính là bản cam kết về lối sống, nhiệm vụ cũng như kỷ luật trong 1 năm hoạt động. Vậy, cụ thể 1 bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm được trình bày ra sao? Mời bạn đọc theo dõi chi tiết bản mẫu cam kết tu dưỡng trong nội dung bài viết dưới đây.

Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm mới nhất cho đảng viên
Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm mới nhất cho đảng viên

Về nội dung tư tưởng chính trị

Khi nói về nội dung tư tưởng chính trị của người làm đảng viên trong hệ thống. Bạn cần phải đưa ra những ý nghĩ sắc bén sau:

 • Luôn kiên định với những đường lối của đảng và nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, là cam kết luôn trung thành với đất nước, với dân tộc vì dân phục vụ. Tôi cam kết luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là phương chỉ nam sống. Quán triệt thật tốt các điều lệ và nghị quyết của các cấp, Đảng giao cho.
 • Luôn hoàn thành và chấp hành các chủ chương trình sách pháp luật của Đảng. Tuân thủ đúng mọi điều động và sự phân công của Đảng và nhà nước.
 • Luôn đứng lên vận động và tuyên truyền nhân dân sống theo đúng pháp luật. Tuân thủ và chấp hành các quy định của Đảng và nhà nước đề ra. Cần thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân.

Như vậy trong phần nội dung tư tưởng của cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm. Bạn cần phải đưa ra những lời cam kết với Đảng, với nhà nước đúng như trên. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục đề cập tới nội dung phẩm chất đạo đức con người cách mạnh. Cụ thể:

Đánh giá phẩm chất đạo đức và tác phong – lối sống

Về phần đánh giá phẩm chất đạo đức con người của Đảng và nhà nước. Bạn cần thể hiện được các tiêu chí sau trong cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm. Đó là:

Đánh giá phẩm chất đạo đức và tác phong - lối sống
Đánh giá phẩm chất đạo đức và tác phong – lối sống
 • Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây chính là người châm sống và phẩm chất đạo đức anh hùng bộ đội cụ Hồ.
 • Luôn sống theo lối sống giản dị và mẫu mực đúng phẩm chất của 1 giáo viên, đảng viên…
 • Luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng trong mọi hoạt động công việc. Luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tham gia vào những điều mà đảng viên không được phép làm.
 • Luôn thể hiện một lối sống có đạo đức và không có biểu hiện của sự suy thoái.

Về vấn đề trách nhiệm của mỗi đảng viên khi đứng trong hàng ngũ cách mạng

 • Luôn là người có trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Nhận nhiệm vụ với tinh thần làm việc tốt nhất. Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp công tác để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tuyên truyền để người dân cùng tham gia làm cách mạng. Người người làm cách mạng, nhà nhà làm cách mạng. Vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động mà nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, là khuyến khích họ luôn phải chấp hành đúng pháp luật. Tuân thủ mọi chủ trương, đường lối đổi mới mà nhà nước đề ra.
 • Luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ trong mọi công việc. Luôn bổ túc tốt trong vấn đề năng lực công tác và không ngừng hoàn thành công việc được giao.

Về vấn đề kỷ luật trong cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm

Về vấn đề kỷ luật trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm. Bạn cần phải đưa ra những ý nghĩa kiên định về nguyên tắc và đạo đức sống. Chẳng hạn như:

Về vấn đề kỷ luật trong cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm
Về vấn đề kỷ luật trong cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm
 • Thực hiện nghiêm minh các điều lệ và nguyên tắc của tổ chức đảng.
 • Luôn gương mẫu trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của đảng bộ.
 • Chấp nhận sự điều động của tổ chức và đi đầu trong việc thực hiện các nề nếp của đảng.
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của đảng bộ.

Về khắc phục các hạn chế chưa làm được trong năm

Về khắc phục các hạn chế chưa làm được trong năm
Về khắc phục các hạn chế chưa làm được trong năm

Trong nội dung này, người đảng viên cần mạnh dạn đấu tranh tư tưởng. Từ đó, bạn sẽ đưa ra những hạn chế và cách khắc phục những điều chưa làm được. Chẳng hạn như:

 • Luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phê bình của nhân dân và cấp trên.
 • Luôn mạnh dạn trong việc đấu tranh tự phê bình bản thân mình.
 • Luôn thể hiện thái độ cầu thị và tiếp nhận việc sửa đổi lỗi trong thời gian tới. Khắc phục những khuyết điểm phê bình và tự phê bình trong thời gian.

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết đại hội của đảng

Về phần cuối cùng trong nội dung của bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm. Trong phần này, sẽ căn cứ vào từng nghị quyết của đại hội lần thứ bao nhiêu? Từ đó, bạn sẽ đưa ra những cam kết tuân thủ và chấp hành các nghị định đó.

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Lời kết sẽ là lời cảm ơn của đảng viên đối với chi bộ đảng ủy. Từ đó, bạn đưa ra đề nghị chi bộ đảng ủy tạo điều kiện giúp bạn. Để bạn, có thể thực hiện tốt các nội quy và nội dung trên.

Đó chính là bản mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm dành cho đảng viên. Với bản mẫu này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ biết được đâu là mục tiêu để phấn đấu. Một tiền đề giúp bạn trở thành 1 đảng viên gương mẫu trong mọi công cuộc của đất nước.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here